Ai lên xứ hoa đào – Dậu Nguyễn

Ai lên xứ hoa đào – Dậu Nguyễn

“Ai lên xứ hoa đào”. Nhạc và lời: Hoàng Nguyên. Tiếng hát: Tâm Đoan. Hình ảnh và video clips: Internet. Nhạc cảnh: Dậu Nguyễn.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.