Bác Sĩ Trẻ Theo Gương Mẹ Thánh Têrêsa

Bác Sĩ Tr Theo Gương M Thánh Têrêsa


Tác giả:Tuyết Mai

 

Mỗi lần tôi đọc được một bài viết về cách sống Thánh từ các anh chị em trẻ có tấm lòng, tâm huyết, và quyết liệt từ bỏ chính mình để được phục vụ, làm cho trái tim tôi Nó như chảy mềm ra.   Chắc hẳn Thiên Chúa của chúng ta Người chẳng những rất Vui Sướng mà còn luôn Chúc Lành trên họ, cho những công việc từ thiện bất vụ lợi.

Bác Sĩ trẻ này tên Thomas Heyne được  sinh ra trong một gia đình mà mấy đời toàn là có gene làm Bác Sĩ. Thưa cả một Dòng làm bác sĩ, rất đúng với danh nghĩa là Bác Sĩ, có nghĩa rất đáng để chúng ta nể trọng và bái phục.   Bác Sĩ trẻ tài ba này ngoài có bằng Bác Sĩ anh lại kiêm luôn cả cái bằng Thần Học tại Trường Đại Học Công Giáo.   Hiện anh cùng một vài anh Bác Sĩ bạn Tin Lành, đang xả thân phục vụ tha nhân ở vài nơi nghèo rải rác trên thế giới và tại Tiểu Bang Texas Nước Mỹ.   Mộng ước của anh là có được nhà thương và trường học riêng của anh để giúp đỡ và dậy học các trẻ em nghèo.

Cả hai bố mẹ Bác Sĩ, cả đời cũng xả thân phục vụ, chính mẹ anh đã mời Mẹ Thánh Têrêsa qua Tiểu Bang Texas mở Nhà Phục Vụ để công việc của Mẹ được có thêm cơ sở tại Nước Mỹ.  Phỏng vấn thì được anh trả lời là anh rất vui khi được làm việc và phục vụ chung với các Sơ Dòng của Mẹ.   Có phải ai nhìn thấy anh, thấy công việc phục vụ anh đang làm, và mộng ước chỉ muốn dâng hiến cả cuộc đời, để tìm đến trẻ em nghèo dốt và bệnh tật, mà trong lòng ta không nhiều thì ít cũng cảm nhận, vui mừng, và phải luôn cầu nguyện cho mộng ước của anh được thành đạt theo Thánh Ý Chúa.   Cảm tạ Chúa luôn mãi cho những ai luôn có tâm hồn giống Chúa.   Dâng Chúa cả trái tim.   Yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, và cả cuộc đời.

Chúng ta cứ tưởng tượng xem Dòng Họ của anh cả bao nhiêu đời có Bác Sĩ đã đem đến cho người người hy vọng, sống khỏe, dậy dỗ, và là Tấm Gương Sáng, ảnh hưởng trên biết bao nhiêu người.   Hẳn Dòng Họ của anh sẽ muôn đời được Thiên Chúa chúc phúc, như người Gieo Giống tốt trên Thửa Đất Tốt vậy!.   Có phải những đời con cháu sau này sẽ được tiếp tục Nuôi Dưỡng Tốt vì Gương Tốt Lành, Gene Tốt Lành, nằm sẵn trong máu trong tim của họ?.

Hạnh Phúc thay cho những con người Đi Tìm Hạnh Phúc cho chính mình qua công việc Phục Vụ.   Thực Tế nhất mà tôi luôn dậy các con tôi là phải cố gắng học hành.   Người ta
thông minh thì có được tấm bằng trong 4, 5 năm còn mình học Dở học Dốt thì 10 tới 15 năm có bằng cũng không muộn.   Và Thực Tế là muốn đi đâu trong hay ngoài nước để Phục Vụ người thì tất cả mọi Cơ Quan Từ Thiện đều đòi hỏi chúng ta phải có Bằng Cấp thì mới được nhận.   Bởi ta có Bằng Cấp (Degree) ta mới có thể giúp người cách thực tế được (Tiền và Trí Tuệ).   Nếu không thì ta lại nằm trong thành phần Cần được giúp đỡ thì không thể ….

Còn trường hợp như Mẹ Thánh Têrêsa  là trường hợp Ơn Gọi Chúa Tuyển rất Đặc Biệt và rất khó khăn.   Nhưng trên hết chúng ta cũng nhìn nhận Gia Đình là Nơi, là Chốn, và là Trường Học, dậy dỗ các con chúng sống Đạo Đức, Bác Ái, Khiêm Nhường, biết Kính Sợ Thiên Chúa, và luôn để Người Làm Chủ cuộc đời của chúng ta.   Biết Cảm Tạ Người trong mọi sự mọi ngày.   Cảm Tạ người ngay cả thế gian cho là Bất Hạnh nhưng nhờ đó mà chúng ta được Rèn Luyện, thêm kinh nghiệm, dầy dặn trong cuộc đời …. Để chúng ta biết ứng xử tốt đẹp với mọi người trong yêu thương, trong mọi ngày chúng ta gặp gỡ nhau.

Nhất là đừng phê bình hay phê phán ai, hay có những ý tưởng ghen ghét, có tầm ảnh hưởng đến công việc làm chung trong chương trình của Chúa.   Bởi Ân Sủng Chúa dồi dào trao ban cho từng con cái của Người, không trừ một ai; chỉ trừ khi ta từ chối Ân Sủng của Người ban cho mà thôi!.   Ai cũng hiểu có rất nhiều Ân Sủng khác nhau Chúa ban riêng cho từng khả năng con người.   Không có nghĩa Chúa ban cho anh Nói được Tiếng Lạ thì anh chê Ân Sủng Chúa ban cho người khác khi họ có thể Chữa hết được Bệnh Tật cho người.   Có Tinh Thần Xây Dựng, Gầy Dựng, và Vui Vẻ tôi thiết nghĩ Chúa rất vui lòng.

Tại sao, bởi khi chúng ta cùng Làm Việc cho Chúa cũng giống như Chúa ban cho người 10 nén bạc, người kia được 5 nén, người khác được 2 nén, rồi có người chỉ được Chúa trao cho 1 nén bạc mà thôi!.   Ai Chúa trao cho nhiều thì Chúa sẽ đòi ở họ nhiều, thưa có
đúng không?.   Thế thì tùy ở ta đấy!!!.   Còn “Dậy Bảo” người ư? Thưa nếu sự Dậy Bảo (guidance) ấy đúng,  chớ thì một đứa con nít có Ơn Chúa cũng có thể Dậy Bảo một người lớn có Hành Xử sai cơ mà!.   Như câu chuyện 2 ông già dê muốn hãm hại người đàn bà có chồng sống rất đúng đắn và một mực chung thủy yêu thương chồng.   Nhờ Chúa thương mà Chúa đã nhờ đến một cậu bé trai 10 tuổi làm chứng thấy rõ chuyện ấy cho bà và bà đã
được trắng án.   Ngược lại hai ông già dê ấy đã bị ngồi tù …. Ai nhớ được chuyện này??.   Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=UI5dOCsai68

(Hãy Đến Đây)

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(09-14-12)