XUÂN ĐÃ VỀ [CHÚC MỪNG NĂM MỚI-XUÂN ĐINH DẬU]

XUÂN ĐÃ VỀ [CHÚC MỪNG NĂM MỚI-XUÂN ĐINH DẬU] -Minh Kỳ -Vô Thường Guitar & Quang Dũng

MƯA SÀI GÒN CÒN BUỒN KHÔNG EM -Nguyệt Ánh -Thiên Kim -NNS (Super HD)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.