Xin Hãy Làm Ánh Đuốc -Nguyệt Ánh -Việt Dzũng & Nguyệt Ánh -NNS

XIN HÃY LÀM ÁNH ĐUỐC * Nhạc & lời: Nguyệt Ánh * Trình bày: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương
Đêm âm u đêm ngục tù non nước
Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng.
Anh em ơi đêm chập chùng Tam Biên
Lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá
Hồn là sao kết tinh thành ngân hà
Sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta.
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương
Trong yên vui không quên thù non nước
Giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điêu tàn.
Anh em ơi quê hương dù xa xôi
Chỉ cần một vòng tay ta sẽ dời sông núi
Chỉ cần cùng niềm tin sẽ lấp biển phá đồi
Đốt thêm đuốc Tiên Rồng bừng hùng khí cứu non sông
. Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng soi đường thế giới
Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng muôn đời tiếp nối
Sáng trong gió mưa mịt mùng
Sáng trong bão giông trùng trùng
Lửa thiêng hỡi bùng lên trong lòng nước tôi.
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm dài sáng lên triệu mầm tương lai
Mai Lam Sơn phất cao cờ phục quốc
Mốt Triệu Trưng giục chiêng trống
Mê Linh vang trời.
Anh em ơi tóc ta dù phai phôi
Mà hằng ngàn đời sau vẫn tươi giòng máu thắm
Truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng
Sẽ mang đuốc thiêng về dựng ngày mới giữa non sông.
Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.