VÌ YÊU MÀ MẸ MARIA SẦU BI MUÔN THUỞ

VÌ YÊU MÀ MẸ MARIA SẦU BI MUÔN THUỞ

Tuyết Mai

Khi Mẹ Maria được Chúa cho sinh ra đời

Mẹ nào có biết những gì ở tương lai

Mẹ được Chúa tuyển chọn trong mọi người nữ

Là được làm Mẹ Con Chúa Trời.

 

Ôi tuyệt vời trọng đại thay ngày Đức Mẹ nhận lời!

Thiên Thần đến truyền tin Mẹ sẽ mang thai

Con Chúa Đức Chúa Trời Mẹ vô cùng bỡ ngỡ

Từ đó Mẹ hiểu rõ ràng thánh ý Chúa.

 

Mẹ mới hiểu được trách nhiệm nặng nề

Là chu toàn bổn phận cùng Xin Vâng

Trong mọi chuyện mà Thiên Chúa định đoạt

Để cho Con Trẻ Giêsu được chào đời.

 

Nhất là Mẹ chịu cực khổ để đi lánh nạn

Vượt đường trường khi bụng chửa dạ mang

Băng suối băng đồi cho đến ngày sanh nở

Mà chẳng có ai đón nhận cho trọ nhờ …

 

Và Mẹ đã sanh Con trẻ Giêsu trong Hang Đá

Hang Đá tanh hôi lạnh lẽo có tuyết phủ dầy

Chí có bò lừa nằm cạnh bên để sưởi ấm

Hài Nhi Con Trời lại thảm thương đến thế hay sao?.

 

Nuôi dấng dạy dỗ Con Trời nào có dễ?

Nhưng không vì thế mà Mẹ chịu thua

Cũng nhờ đêm ngày Thiên Thần thay phiên an ủi Mẹ

Để Mẹ có thể vượt mọi khó khăn trên đời.

 

Ai bảo hướng dẫn Con Trời là dễ?

Khi Con Trời đã lớn và có ơn khôn ngoan

Bỏ ba mẹ mà tự ở lại trong Đền Thờ

Bàn bạc sôi nổi cùng các Thượng Tế

Chứng tỏ Ngài am tường mọi điều ở trên Trời.

 

Nuôi nấng Con Trời nào phải dễ?

Vì cuộc sống của Ngài rày đây mai đó

Bỏ Mẹ hiền để lo việc của Chúa Cha

Dạy dỗ thiên hạ về cuộc sống mai sau trên Nước Trời.

 

Rồi cái ngày ấy đến phải được đến

Con Vua Trời đã bị bắt bị hành xử

Cách dã man mà làm cho Trái Tim Mẹ không ngừng rỉ máu

Vì Con của Mẹ đã được Chúa Trời quyết định phải thế chăng?.

***

Tưởng đã hết cuộc đời Mẹ đã mãn

Nhưng sầu khổ vẫn đeo đẳng Mẹ triền miên

Vì con cái trần gian ngày càng sống trong sa đọa

Ôi lạy Chúa, không Mẹ thì con người rồi sẽ ra sao???.

 

Mẹ sẽ làm sao hỡi đàn con hư hỏng?

Chuỗi Mân Côi đây các con nhận lấy

Là hành trang là sức mạnh vô song

Là sự liên kết Mẹ có thể đưa con về với Chúa.

 

Đây là khí cụ trừ tà

Một khí cụ đánh tan Satan cùng bè lũ

Bảy gãy gông cùm của tham sân si

Của dục vọng cùng mọi điều xấu dữ.

 

Vì các con mà Mẹ Sầu Bi muôn thuở

Nước mắt tuôn nước máu tuôn từng giòng

Các con thấy được Mẹ khóc là vì

Ngày Tận Thế không còn bao xa nữa.

 

Các con hãy dọn lòng, thống hối, ăn năn

Đền mọi tội lỗi để chuẩn bị …

Ngày Chúa Quang Lâm.   Amen.

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

09-15-15