VĨNH BIỆT ĐỒNG ĐỘI

VĨNH BIỆT ĐỒNG ĐỘI

Song Như

Tao với mầy sinh ra lầm thế kỷ

Dẫu cho ngàn bi luỵ cũng thừa thôi

Đau lần đầu nhức buốt trái tim côi

Đau muôn thuở có chi mà nghi kỵ…

Cuộc chiến tàn tấm thân mầy ma dại

Tao gợm lòng cay đắng biết bao nhiêu

Rút về quê chôn kiếp sống tiêu điều

Đêm trăn trở đau rên ngờ tiếng ngái…

Mỗi lần xa bạn bè nâng nỗi nhớ

Cho ngập lòng da diết hận sầu đau

Nước mắt rơi đâu biết máu pha màu

Mai xa cách chơi vơi miền lo sợ…

Rượu lưng ly tưới lên trên phần mộ

Một lần thôi cách biệt đến thiên thu

Rời trại giam quên mất cảnh tội tù

Tao trở lại công dân nghèo gian khổ…

Đời thế đó có chi mà xa lạ

Được thì lên như diều trong cơn gió

Thua thì lèn như chó chui tìm ngõ

Có gì hay mà nhân thế kêu ca…

Vĩnh biệt mày quên cuộc sống kiêu sa

Tao trở lại bên kia bờ tàn lụi

Chờ đến ngày vạch đất để mà chui

Đời kém vui bởi quanh mình không đã..

Liverpool.5-9-2015

Song Như

Kính tặng các thương binh…