Thiên đàng là gì?

Thiên đàng là gì?

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công giáo câu 1027 :

” … Thánh Kinh nói về Thiên đàng qua những hình ảnh về sự sống, ánh sáng, bình an, bửa tiệc cưới, rượu của Nước Trời, nhà Cha, thành Giêsusalem trên trời, thiên đàng: ” Mắt chưa từng xem thấy, tai chưa từng nghe thấy, lòng trí con người chưa từng nghĩ tới, đó là tất cả những gì Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài.” (1 Cr 2,9)

Bài này đã được đăng trong LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.