ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Đời Tù Đầy & Le Ket Thuc Ho So An Phong Chan Phuoc – Duc Hong Y Nguyen Van Thuan

ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Đời Tù Đầy

httpv://www.youtube.com/watch?v=Xgnp9aV8h3I

Le Ket Thuc Ho So An Phong Chan Phuoc – Duc Hong Y Nguyen Van Thuan

httpv://www.youtube.com/watch?v=kUk3lwBTyXU&feature=player_embedded