“LỐI VÀO TRĂM NĂM” Bài hát mang âm điệu Dân Ca ngọt ngào

“LỐI VÀO TRĂM NĂM” Bài hát mang âm điệu Dân Ca ngọt ngào

Xin chia sẻ cùng quí vị “Lối Vào Trăm Năm

Dây trầu quyện lấy buồng cau

Mà nên duyên nợ một đời với nhau

Kính,

Phạm Trung