MỒNG TƠI,

MỒNG TƠI,

Em về đếm lá mồng tơi,
Đếm luôn cả hột cho vơi nỗi sầu,
Người đi biền biệt giang đầu,
Con đò lắc lẻo nông sâu khó dò,
Hoa cau thiếu sợi trầu bò,
Duyên mình lạnh ngắt buồn xo cả ngày,
Con chim sáo sậu vừa bay,
Cánh cò nghiệt ngả đắng cay một mình,
Lia thia quen chậu chung tình,
Cho bông lẻ bạn xinh xinh lối vào,
Nghề nông vất vả biết bao,
Phận nghèo chẳng dám trèo cao làm gì…

Liverpool.29/10/2013.
Song Như.