LỠ LÀNG,

LỠ LÀNG,

Người đâu gặp gỡ làm chi,
Có duyên không nợ lấy gì trả nhau,
Đời là một chuỗi lao đao,
Tình như bọt biển tan mau cấp thời,
Giăng tay khấn nguyện xin trời,
Cho chim liền cánh hay cây liền cành,
Lời xin gió cuộn bay nhanh,
Vào trong mộng tưởng xuân xanh lỡ làng,
Bây giờ cách biệt đôi đàng,
Trời không giải quyết bắt thang làm gì ???


Liverpool.7/10/2013.
Song Như.

Kính gởi quý Thầy Cô và các bạn LVC.
Kính chúc sức khỏe.
KT.