CHO CON THẤY CHÚA – SR Hiền Hòa

Cho Con Thấy Chúa – Hát Có Lời

CHO CON THẤY CHÚA – SR Hiền Hòa

*Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời.

Sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chới với tả tơi.

Sao con không thấy Chúa, đưa bàn tay đỡ nâng đời con.

Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng.

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành.

Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan.

Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện.

Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.

* Đời con bao nỗi lầm than, long đong vất vả tủi sầu.

Ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dủ thương.

Xin bên con Chúa hỡi, khi đời con đắng cay khổ đau.

Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng.

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành.

Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan.

Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện.

Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan