Lời cầu nguyện mạnh mẽ

Lời cầu nguyện mạnh mẽ

Tác gi: Trầm Thiên Thu

Cầu nguyện là việc cần thiết đối với mọi người, không trừ ai. Cầu nguyện rất đơn giản, chỉ cần hướng tâm lên Chúa, không cần nói nhiều, vì Chúa không thích lải nhải lắm lời. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cách cầu nguyện, đây là 20 lời cầu nguyện mạnh mẽ mà Kinh Thánh đã cho chúng ta biết:

1. LỜI CẦU CỦA GIA-BẾT (JABEZ): “Nếu thật Ngài giáng phúc cho con, thì xin nới rộng bờ cõi của con và xin tay Ngài phù trợ con, làm cho sự dữ lìa xa và cho con thoát cơn khốn khổ” (1 Sbn 4:10).

2. LỜI CẦU CỦA ĐỨC MẸ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1:46-49).

3. LỜI CẦU CỦA ĐỨC KITÔ: “Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con” (Ga 11:42).

4. LỜI CẦU CỦA NGƯỜI THU THUẾ: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13).

5. LỜI CẦU CỦA ĐA-VÍT: “Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con” (Tv 25:1-2).

6. LỜI CẦU CỦA ANNA: “Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang.

Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có Đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta” (1 Sm 2:1-2).

7. LỜI CẦU CỦA SAMSON: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi, ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Phi-li-tinh đã móc mắt con” (Tl 16:28).

8. LỜI CẦU CỦA PHAOLÔ TÔNG ĐỒ: “Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng” (Ep 3:14-16).

9. LỜI CẦU CỦA NA-BU-CÔ-ĐÔ-NÔ-XO (NEBUCHADNEZZAR): “Khi mãn hạn, ta là Na-bu-cô-đô-nô-xo, ta ngước mắt lên trời; cùng lúc, ta tỉnh trí lại và chúc tụng Đấng Tối Cao. Ta ca ngợi, tôn vinh Đấng Hằng Sống: Người nắm quyền thống trị muôn đời, vương quốc của Người tồn tại thiên thu” (Đn 4:31).

10. LỜI CẦU CỦA CÔ HẦU CỦA ÁP-RA-HAM: “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham, chủ con, nếu Ngài thương cho chuyến đi con đang thực hiện được thành công, thì này con đứng gần suối nước: hễ thiếu nữ nào ra múc nước và con nói với cô ấy: Cô làm ơn cho tôi uống chút nước, mà cô ấy trả lời: Xin mời ông cứ uống, con sẽ múc cho cả lạc đà của ông nữa, thì đó là người vợ mà Đức Chúa đã xe duyên cho con trai chủ con” (St 24:42-44).

11. LỜI CẦU CỦA KHA-BA-CÚC: “Lạy Đức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài, công trình Ngài, lạy Đức Chúa, lòng con kính sợ! Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy. Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường! Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương” (Kbc 3:2).

12. LỜI CẦU CỦA NGƯỜI PHONG CÙI: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8:2).

13. LỜI CẦU CỦA NÊ-HÊ-MI-A: “Ôi lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ! Ngài là Đấng giữ Giao Ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Xin lắng tai nghe và ghé mắt nhìn mà nhậm lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài giờ đây dâng lên trước Tôn Nhan, lời cầu nguyện mà ngày đêm con dâng lên Ngài cho các tôi tớ Ngài là con cái Ít-ra-en. Con thú nhận tội lỗi của con cái Ít-ra-en, vì chúng con đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Con và tổ tiên con, chúng con đã phạm tội. Chúng con đã tệ bạc với Ngài, chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định mà Ngài đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của Ngài” (Nhm 1:5-7).

14. LỜI CẦU CỦA GIÔ-NA: “Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con. Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi! Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa” (Gn 2:3 & 5).

15. LỜI CẦU CỦA TƯỚNG CƯỚP DIMAS: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23:42).

16. LỜI CẦU CỦA ASA: “Lạy Đức Chúa, khi Ngài muốn cứu giúp, thì đối với Ngài chẳng có chi khác biệt giữa người mạnh và người yếu. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu giúp chúng con! Vì chúng con nương tựa vào Ngài và nhân danh Ngài mà chúng con giáp chiến với lũ đông này. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con, xin đừng để cho phàm nhân nào chống lại được với Ngài” (2 Sbn 14:10).

17. LỜI CẦU CỦA GIÊ-RÊ-MI-A: “Lạy Đức Chúa, nếu tội ác chúng con đã phạm lại tố cáo chúng con, thì vì thánh danh, xin ra tay hành động. Đã bao lần chúng con làm phản, biết bao phen đắc tội với Ngài!” (Gr 14:7).

18. LỜI CẦU CỦA SALOMON: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế” (1 V 3:9).

19. LỜI CẦU CỦA CHÚA GIÊSU: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22:42).

20. LỜI CẦU CỦA STÊ-PHA-NÔ: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7:60).

TRẦM THIÊN THU

(Chuyển ngữ từ beliefnet.com)