CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ NGÀN NĂM TRƯỚC – LM NGUYỄN SANG

CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ NGÀN NĂM TRƯỚC – LM NGUYỄN SANG

Sáng tác: Song Ngọc

Trình bày: Lm Nguyễn Sang

Đạo diễn: Lưu Huỳnh Lâm

Vũ đoàn: Gió Việt

Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước.

Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài.

Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó

Dấu tích hành thân.

Vì đâu? Vì đâu?

Vì đâu, Nên tội tình mang nhục hình.

Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.

Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố.

Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.

Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết

Đống đá ngổn ngang. Chờ ai?

Chờ tay người ném Chết một người không hận thù.

Người ơi vì đâu đọa đầy nhau.

Ai người vô tội

Ai người không tội

Hãy mạnh tay ném đá ném đá

Ném trước đi còn đợi gì?

Ai, người vẹn toàn

Ai người trong sạch

Còn chờ chi?

Ném chết ném chết

Ném chết tội đồ nhân gian.

Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước.

Sách cổ đã ghi, đống đá còn nguyên

Vì người vô tội hay đời giả dối

Thế giới giả nhân, chào thua

Người ơi, tình ơi

Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ

Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi.