Thánh Ca: Lạy Đức Mẹ Lộ Đức – Con Tạ Ơn Mẹ

Thánh Ca: Lạy Đức Mẹ Lộ Đức – Con Tạ Ơn Mẹ

Lời & nhạc: Phạm Trung

-Trình bày: Kim Thư

Proshow: Lm FX Lê Khắc lâm

Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 02)

Ngày bệnh nhân thế giới