Chính Chúa chọn con & Ngài Yêu Con Trước (Sáng tác: Hồ Hoàng Diệp) – Hoàng Thy

Chính Chúa chọn con – Hoàng Thy (Video Kinh Thánh)

Ngài Yêu Con Trước (Sáng tác: Hồ Hoàng Diệp) – Hoàng Thy