Lễ Dâng Mùa Xuân & TRONG VÒNG TAY CHÚA – Ca sĩ Thanh Hoài

Lễ Dâng Mùa Xuân – Thanh Hoài – St: Lm Nguyễn Duy

TRONG VÒNG TAY CHÚA – Sáng tác: Chính – Tâm – Ca sĩ: Thanh Hoài