Tù chính trị: Liệu thời cộng sản có đỡ hơn thực dân? (P.1)

Đài Á Châu Tự Do

Thời thực dân Pháp, rồi Việt Nam Cộng hòa, có không biết bao nhiêu tù nhân chính trị. Nhưng ở thời cộng sản hiện nay, khái niệm này không được chính quyền chính thức thừa nhận. Nghịch lý là trong mỗi nhà tù, thường có một khu dành riêng cho loại tù nhân này, nhưng người ta không biết đặt tên cho nó là gì, mà gọi theo kiểu không chính thức là “khu an ninh”, “khu giam riêng”, tách biệt hẳn với khu giam giữ chính, dành cho tù hình sự.

https://www.rfa.org/…/political-prisoners-colonial…

#tuchinhtri #tbt #vietnam #RFA #VNCH #anninh #RFA ##Tuhan

RFA.ORG

Tù chính trị: Liệu thời cộng sản có đỡ hơn thực dân? (P.1)

Tôi muốn thử điểm qua vài nét về một góc tăm tối nhất trong xã hội –