“Sự chết là con đường thật đẹp dẫn đến thiên đàng.”

Thánh Teresa ở tuổi 13 được ơn đổi mới
Thánh Teresa tận hiến cho tình yêu Chúa ở tuổi 16.

Thánh Therese of Lisieux có nói: “Sự chết là con đường thật đẹp dẫn đến thiên đàng.” (Death is the magnificent gateway to Paradise).

Lễ phong thánh cho St.Teresa, 17-05-1925

“Thế giới là con tàu của bạn chứ không phải nhà của bạn.”

Thánh Têrêsa coi thiên đàng là quê hương đích thực của mình và cuộc sống trần gian là con đường để đến đó. Điểm tham quan của cô không ở thế giới này mà là thế giới tiếp theo. Thánh nữ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này là phù du và ngắn ngủi so với cõi vĩnh hằng sau khi chết. Têrêsa nhắc nhở chúng ta rằng mục đích thực sự của cuộc đời chúng ta là được hiệp nhất với Thiên Chúa trên thiên đàng.