Lặng – Sáng Tác: Trần Tuấn – Ca sĩ: Hiền Thục

 

Sáng Tác: Trần Tuấn – Ca sĩ: Hiền Thục

  1. Lặng…để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta

Lặng…để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau.

Lặng… để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh.

 Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.

Nhìn…nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.

Từ…từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!

 Vì…vì sao Chúa hỡi cứ như… như vô tình không nghe?

 Lòng con sắt se ôm nỗi đâu riêng Ngài ơi!

 ĐK:

Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?

 Đời con lao đao bao nhiêu yêu đau thương sầu tim vỡ…

Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?

 Nhận bao hi sinh đau thương như Chúa trên Thập hình 

  1. Lặng… để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta

 Lặng… để nghe Chúa nói… Thánh Giá Ta mang vì ai…

Lặng… để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi

Nhiều khi vn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng… để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta

Lặng… để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau

Lặng… để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên

Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi…