CHÚNG CON XIN PHÓ THÁC VÀO VÒNG TAY YÊU THƯƠNG CỦA MẸ MARIA

CHÚNG CON XIN PHÓ THÁC VÀO VÒNG TAY YÊU THƯƠNG CỦA MẸ MARIA

Tuyết Mai

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Cuộc đời này quả là bôn ba vất vả

Cho những thứ chóng qua, chóng tàn

Cho những điều vô bổ

Hại thân xác và hại cả linh hồn chúng con.

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Từ khi con người có trí khôn

Thì liền học hỏi những thứ cần có

Ở nơi trần gian này

Học từ những mánh lới

Thường dành phần thắng lợi về mình

Nên đã sinh tánh hung dữ

Không chịu nhường nhịn ai.

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Con người của chúng con thật là đáng trách

Tham lam đủ mọi sự tham lam

Chỉ mong tích lũy càng nhiều càng tốt

Lấy của người làm của mình

Cho dù của cải có cất giấu chật nhà hầm

Nhưng cũng không thấy bao giờ là đủ.

Ăn thì không dám ăn

Xài thì cũng không dám xài

Vẫn cứ ăn uống như người nghèo khổ

Vẫn cứ xài mòn đồ dùng trong nhà

Nhưng tiếc tiền không mua cái mới

Rồi thì khi chết đi của cải để lại cho ai?

Có đáng trách không khi chúng con

Không biết dùng tiền của

Để mua sức khỏe, mua bạn bè

Thì khi chết mất linh hồn có ích gì

Phải không thưa Mẹ yêu dấu ơi!?.

Thật phải con người quả là đáng trách!

Bao nhiêu tiền của gom góp cả đời

Phần lớn chẳng phải là của mình

Nhưng không bao giờ lấy ra để chia sẻ

Cho người thiếu áo, thiếu cơm

Cho người không chiếu, không mền

Không có chỗ che nắng, che mưa.

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Xin Mẹ giúp chúng con nhận biết

Làm những điều tốt lành cho linh hồn

Khi còn sống ở đời này

Khẩn xin đời sau được Chúa thưởng ban

Cho lên Nước Chúa hưởng hạnh phúc

Vì sau cái chết thì tất cả

Sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì

Sẽ chẳng giúp được linh hồn của chính mình

Và để khỏi sa vào Hỏa Ngục.

Lạy Mẹ Maria yêu dấu!

Chúng con là thân phận tội lỗi

Chẳng có thể làm được việc gì to lớn

Hằng ngày chỉ biết kinh hạt Mân Côi

Dâng lên Mẹ để mong được Mẹ gìn giữ

Yêu thương và chở che.

Xin Mẹ giúp chúng con,

Xa tránh những việc làm mất lòng Chúa

Giúp đỡ anh chị em khốn cùng

Dù không bao nhiêu

Dù chỉ là một ly nước lã

Nhưng với tấm lòng yêu mến

Bởi khả năng chúng con có giới hạn

Do tuổi tác, tiền bạc và nhiều lý do khác.

Vì rằng ngoài Mẹ ra ai dơ tay che chở

Ai đỡ đần những lúc chiều hôm

Sống trong cô đơn không người nương tựa

Cả người thân cũng không sống gần

Nên tinh thần chúng con rất yếu đuối

Sợ hãi khi biết sức khỏe bị suy thoái dần

Nên chỉ biết nương nhờ vào Mẹ

Giúp chúng con có được bình an

Để Mẹ sẽ đem chúng con

Đến được gần hơn với Thiên Chúa. Amen.

Y tá con Chúa,

Tuyết Mai

16 tháng 10, 2022