Lạc đà chui lỗ kim-Chọn đường đi buồn rầu hay tự do thiêng liêng Thiên Đàng-Cha Phạm Quang Hồng

Lạc đà chui lỗ kim-Chọn đường đi buồn rầu hay tự do thiêng liêng Thiên Đàng-Cha Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.