Thánh ca Mừng Kính Mẹ Lên Trời & MARIA MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI–Sáng tác: Phạm Đức Huyến- Ca sĩ: Thanh Hoài

Thánh ca Mừng Kính Mẹ Lên Trời -Sáng tác: Phạm Đức Huyến- Ca sĩ: Thanh Hoài

MARIA MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI-Sáng tác: Phạm Đức Huyến-Ca sĩ : Thanh Hoài

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.