Chính quyền Thành phố Hà Nội sẽ chi gần 100 tỉ đồng cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi “học tập kinh nghiệm thực tế”…

Lmdc Viet Nam

Xây dựng CNXH sao lại không đi Trung quốc, Nga, Băc Hàn, và Cu Ba mà lại đến các quốc gia tư bản giãy chết để …

* Chính quyền Thành phố Hà Nội sẽ chi gần 100 tỉ đồng cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi “học tập kinh nghiệm thực tế” tại một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, Singapore…, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Kế hoạch này thuộc cái gọi là “Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025”.

Các sở gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế được giao chủ trì các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo đề án kể trên.

60 người đi học về quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại (kinh phí hơn 11 tỉ đồng)

100 người đi học về phát triển nguồn nhân lực tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore (hơn 18 tỉ đồng)

100 người sang Đức, Mỹ, Singapore… để học về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công…(hơn 18 tỉ đồng).

20 người sang Nhật Bản, Singapore, Mỹ… học về ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số (3,6 tỉ đồng).

20 người sang Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand… học về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ (hơn 3,6 tỉ đồng)

100 người đi học về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand…, (hơn 18,4 tỉ đồng)

100 người đi học tại Pháp, Úc, New Zealand… về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế (khoảng 18,4 tỉ đồng).

“Hà Nội cho rằng việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,” Tuổi Trẻ đưa tin.

* Đi rồi nhớ mang về những tư tưởng Dân chủ & Tự do hầu phát huy trong nước để dân Việt sớm thoát khỏi chế độ độc tài đảng CS trị.

TL BBC

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.