Thánh Gioan Maria Vianney-Cha xứ kỷ lục Giáo Hội-Bài giảng Cha Phạm Quang Hồng

Thánh Gioan Maria Vianney-Cha xứ kỷ lục Giáo Hội-Bài giảng Cha Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.