Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống & Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

PBN 95 Opening | Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Tuấn Ngọc

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.