Nước ngập chảy xiết như thác, đường phố TP.HCM hỗn loạn sau mưa lớn

https://www.youtube.com/watch?v=donlKLRT02w

Nước ngập chảy xiết như thác, đường phố TP.HCM hỗn loạn sau mưa lớn

https://www.youtube.com/watch?v=rEbUGKEto5c

TP.HCM có mưa đá trong cơn mưa trắng trời, ngập nước khắp nơi

https://www.youtube.com/watch?v=EUnrhtLe5JM

TPHCM đang mưa trắng trời, nhiều tuyến đường bắt đầu ngập

https://www.youtube.com/watch?v=OMLHjw6OSaI

Người Dân TP.HCM Bì Bõm Giữa Biển Nước Ngập Lút Bánh Xe Sau Trận Mưa Đá Trắng Trời | SKĐS

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.