Vấn nạn lộ đề thi: quy trình và kẽ hở!

Đài Á Châu Tự Do 

Theo một số chuyên gia giáo dục, để ngăn chặn hoàn toàn chuyện lộ đề thi thì việc đầu tiên phải có một vị Bộ trưởng giáo dục thanh liêm. Nhưng chỉ cá nhân vị bộ trưởng thanh liêm thôi thì chưa đủ mà phải thay đổi cả thể chế chính trị. Giảng viên Phạm Minh Hoàng giải thích thêm:

“Quan trọng là cái guồng máy phải độc lập. Việt Nam thì nói đúng ra tất cả đều do đảng nắm quyền cho nên vấn đề không phải là giáo dục hay y tế mà tất cả đều là chính trị hết. Chính trị điều khiển hết tất cả.

Cái gì cũng phải hỏi ‘ông’ đảng. Tất cả họ sẽ bao che cho nhau. Người làm sai cũng không lo tại vì cái ông thẩm phán cũng là đảng luôn. Như thế thì đâu còn cái gì trong sạch.

Nói đi nói lại thì một xã hội không trong sạch, không tam quyền phân lập thì không có phép lạ nào có thể thay đổi được xã hội. Từ giáo dục, y tế cho đến cả vấn đề môi sinh…”

#RFAvietnamese #GiaoducVietnam #lodethi

https://www.rfa.org/…/exam-questions-revealed-the…

 
Vấn nạn lộ đề thi: quy trình và kẽ hở!

RFA.ORG

Vấn nạn lộ đề thi: quy trình và kẽ hở!

Quy trình ra đề thi được những người từng tham gia cho là rất nghiêm túc, chặt chẽ. Tuy vậy vẫn có thể lộ đề vì nhiều lý do, trong đó có lý do kỹ thuật.