Cho Con Thấy Chúa – Sr. Hiền Hòa – Ca Sỹ Thanh Hoài 

httpv://www.youtube.com/watch?v=kAowZwXapXU&list=RDT5Wrom01jMw&index=2

Cho Con Thấy Chúa – Sr. Hiền Hòa – Ca Sỹ Thanh Hoài 

Đời con như chiếc thuyền trôi

Lênh đênh xuôi ngược dòng đời

Sóng ba đào xô lấp bủa vây

Giữa dòng con chới với tả tơi

Sao con không thấy Chúa

Đưa bàn tay đỡ nâng đời con

Để mình con chèo chống

Này thuyền con sắp tan giữa dòng

 

ĐK. Xin ban thêm niềm tin

Để con thấy Chúa luôn đồng hành

Cho con thêm sức mạnh

Để con thắng vượt ngàn gian nan

Cho con qua khổ đau

Đường thánh giá giúp con tôi luyện

Đức tin thêm vững vàng

Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan

 

  1. Đời con bao nỗi lầm than

Long đong vất vả tủi sầu

Ngước nhìn lên Chúa từ nhân

 Khẩn cầu xin Chúa dủ thương

Xin bên con Chúa hỡi

Khi đời con đắng cay khổ đau

Đừng để con quỵ ngã

Đừng để con nát tan cõi lòng

 

ĐK. Xin ban thêm niềm tin

Để con thấy Chúa luôn đồng hành

Cho con thêm sức mạnh

Để con thắng vượt ngàn gian nan

Cho con qua khổ đau

Đường thánh giá giúp con tôi luyện

Đức tin thêm vững vàng

Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan