Chính Chúa Chọn Con || Sáng tác : Hồng Bính || Tb Kim Tuyến & Cho Con Thấy Chúa – Sr. Hiền Hòa ||Ca Sỹ Thanh Hoài

Chính Chúa Chọn Con || Sáng tác : Hồng Bính || Tb Kim Tuyến

Cho Con Thấy Chúa – Sr. Hiền Hòa ||Ca Sỹ Thanh Hoài

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.