CHÚA GIÊSU TỪ CÕI CHẾT ĐÃ SỐNG LẠI

CHÚA GIÊSU TỪ CÕI CHẾT ĐÃ SỐNG LẠI

Tuyết Mai

Hỡi toàn thể nhân loại con người trên khắp trần thế, hãy tôn vinh chúc tụng Đấng từ cõi chết mà sống lại. Người là Thiên Chúa chúng ta hằng tôn thờ, tôn kính, tạ ơn và tri ân luôn mãi. Vì nhờ Người mà chúng ta được cứu độ, được sống trong an bình, sung mãn và yêu thương đong đầy.

***

Thiên Chúa của chúng ta quả là một Thiên Chúa uy quyền, cao trọng mà mọi tác tạo trên trời và dưới đất đều phải phủ phục mà thờ lạy. Vì Người luôn ban cho chúng ta một sức mạnh vô song là đức tin, là khiên thuẫn để có thể chống trả ba thù và sự dữ không thể nào động đến chúng ta được, nếu chúng ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Người. Thưa tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta thiết thực là những của ăn nuôi xác thịt và cả của ăn cho linh hồn sống đời nữa. Thì thử hỏi xem chúng ta có dại khờ không khi đi tìm tin tưởng vào một quyền bính tối tăm mà nó chỉ cho trong giai đoạn ngắn ngủi như: thuốc nghiện xì ke, ma túy, chích choác để đổi trao những công việc làm chỉ dẫn đến sự sát hại anh chị em mình và cả người trong gia đình nữa.

***

Ôi quả là niềm vui vô tận, khi biết Chúa Giêsu Ngài đã sống lại cách vinh hiển và biết rằng Ngài đã thắng tử thần. Biết rằng tất cả con cái Chúa cũng sẽ đều được Chúa ban cho sống lại ở ngày sau hết. Alleluia, alleluia … Sự việc Chúa Giêsu đã sống lại thật là điều vĩ đại chưa từng có từ trước.

***

Ngài đem niềm vui, niềm hy vọng cho khắp thế trần. Trong niềm vui Chúa sống lại ấy, chúng ta chúc nhau cùng ca khen một Thiên Chúa ôi quá vĩ đại, quá tầm hiểu biết có giới hạn của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiểu rằng Thiên Chúa rất quyền năng nhưng rất yêu thương chúng ta. Yêu đến nỗi Chúa Cha đã cho Chúa Con xuống trần làm người phàm và chết cho tội lỗi của loài người khi chúng ta chẳng hề xứng đáng để được hưởng niềm vui cao vời Chúa thưởng ban. Vì Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình.

Alleluia, Alleluia, Alleluia … Chúa đã sống lại thật rồi!!!

Y tá con Chúa,

Tuyết Mai

17 tháng 4, 2022

***

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

https://www.youtube.com/watch?v=mt32q3L2M04

(Chúa Đã Sống Lại Rồi!)