MỘNG VỀ…

SONG NHƯ LVC  Kimtrong Lam

MỘNG VỀ…

Đêm qua lại mộng chốn về

Trầm luân số phận tư bề hư vô

Nắng Sài Gòn ẩm rồi khô

Cà phê góc phố lô nhô bóng người

Thoạt nghe cuối góc tiếng cười

Bỗng đâu dáng nhỏ làm tươi quán nghèo

Chó con theo chủ chèo queo

Nằm ôm chân ghế mắt nheo nheo nhìn

Ô hay đời sống hữu tình

Quê hương còn đó u minh thế nào ?

Lối về chốn cũ hư hao

Lối về ký ức thanh tao tuyệt vời

Đưa tay níu lấy cuộc chơi

Tình ơi bạn có đầy vơi chén sầu

Cà phê đắng ngắt mùa ngâu

Hương đưa ngào ngạt ướm câu ca buồn

Cớ sao nhỏ lệ giọt buông

Cớ sao như cánh chuồn chuồn bay xa

Cớ sao đồng lúa mượt mà

Cớ sao tình khúc cứ là tim côi

Thôi đành thôi nhé thế thôi

Bồi hồi bối rối tình tôi lỡ rồi…

Liverpool.15-3-2022.

Song Như.