Khúc Hát Ân Tình -Xuân Tiên -Như Quỳnh, Ha Vy, Ha Phuong & Minh Tuyết -NNS

Khúc Hát Ân Tình -Xuân Tiên -Như Quỳnh, Ha Vy, Ha Phuong & Minh Tuyết -NNS

Cám ơn anh Phung Nang Tran gởi

BBT

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.