Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc

Trời Houston hôm nay gió lạnh, chúc bạn một ngày thật ấm áp dưới tà áo của Mẹ Maria nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 14/01/2022

TIN MỪNG: Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (Lc 1:48)

SUY NIỆM: 

2/ Không tả được Đức Mẹ coi ơn [Vô Nhiễm Nguyên Tội] này trọng đại chừng nào! Người hằng bày tỏ ơn trọng ấy trước mặt như sự khôn ngoan vua Sa-lô-môn xưa ở trước con mắt vua vậy. Từ trước vô cùng Chúa đã ban cho Đức Mẹ lấy ơn vĩ-đại này làm cao trọng hơn mọi của trên đời. Thật ra Chúa đã ban cho Đức Mẹ nhiều ơn riêng; song ơn trọng này quí báu hơn các ơn khác muôn phần, vì làm cho Đức Mẹ được đẹp lòng Chúa hơn. Bởi thế, trót đời Người luôn luôn tỏ lòng biết ơn Chúa.

3/ Hỡi con, khi chịu phép Rửa-tội, con cũng được ơn thánh hoá, như khi Đức Mẹ mới chịu dựng thai trong lòng bà thánh Anna. Mà vì ơn trọng ấy nên con được gọi Đức Chúa Trời là Cha, Chúa Giê-su là Anh và được hưởng phần gia tài cùng Chúa Giê-su trên thiên-đàng. (Rom 8:17), (x. Gương Đức Mẹ, Q1:2:2,3)

❦ “Ôi Mẹ, Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được đặc ân vinh hiển là làm cho những kẻ tội lỗi nặng nề trở lại cùng Chúa: vì lời Mẹ cầu bầu không thể không được chấp nhận, bởi Chúa luôn luôn xử với Mẹ như Mẹ thật vẹn tuyền”. (Thánh Germanô)

LẮNG NGHE: Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật diễm phúc, với trọn niềm tin tưởng, mến yêu, con phó thác cho Mẹ thế giới này, đất nước con, gia đình con, bạn bè thân bằng khuyến thuộc của con, và cả những người tội lỗi đang làm Mẹ đau lòng. Xin Mẹ hãy đồng hành với con hôm nay để yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt con sống theo ý Chúa. Xin giúp con hết lòng yêu Mẹ bằng tình con thảo hiếu.

THỰC HÀNH: Đọc 10 Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại.

From: Đỗ Dzũng