XUÂN GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG – Nhạc Sĩ PHẠM TRUNG – Ca Sĩ Duyên Quỳnh

XUÂN GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG || Duyên Quỳnh || Karaoke HD || (SONG/LYRICS)

Sáng Tác: Nhạc Sĩ PHẠM TRUNG

Trình Bày: Ca Sĩ DUYÊN QUỲNH

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.