AVE MARIA LỜI KINH BÊN VỆ ĐƯỜNG – Ngọc Quý

AVE MARIA LỜI KINH BÊN VỆ ĐƯỜNG – Ngọc Quý – Karaoke HD – (SONG/LYRICS)

Xin chia sẻ proshow “AVE MARIA Lời Kinh Bên Vệ Đường” do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.

Lời kinh bên vệ đường con ngước nhìn lên Mẹ.

Nguyện Mẹ thương nhìn đến đời con bao nổi trôi…

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.