2 hình ảnh 1 cuộc đời trong xã hội cộng sản VN

2 hình ảnh 1 cuộc đời trong xã hội cộng sản VN

1- Bà lão bán chuối nằm ngủ trên hè đường

2- Cán bộ ăn một bữa ăn cho 3 người trả $50,000 dollars

From: Kim Hoa Ba Ba

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.