BÔNG HỒNG NHỎ TÊRÊSA – Thanh Hoài

Trong tâm tình Mừng Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Xin chia sẻ nhạc cảnh “Bông Hồng Nhỏ Têrêsa”

Kính

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.