Phúc họa

Van Pham

GÓC SUY GẪM…

Đời Người, Đơn Giản Chỉ Là Hiểu Được Những Điều Dưới Đây, Rồi Nhất Định Sẽ Thảnh Thơi

Đời người, vì có quan tâm, nên có thống khổ. Có hoài nghi, nên mới tổn thương. Có xem nhẹ, nên mới vui vẻ. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình, chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên…

  1. Phúc họa

– Tích đức, làm việc tốt mặc dù không ai thấy, nhưng trời biết đất biết.

– Con người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa;

– Con người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời xa;

– Người làm việc thiện, như cỏ mọc giữa vườn xuân, dù không ai trông thấy, vẫn ngày ngày tăng trưởng;

– Người làm ác, như hòn đá mài dao, không thấy tổn hại gì, nhưng ngày qua ngày sẽ thấy chỗ hao mòn.

– Là phúc hay họa đều tại tâm. Điều đáng sợ khi hành ác, không phải sợ người phát hiện, mà ở chỗ tự mình nhận biết;

– Làm điều tốt đẹp khi hành thiện, không phải là ở chỗ người khác tán dương, mà là ở chỗ chính mình thanh thản.

Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi.

Tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc.

May be an image of lake and tree