Quyết liệt chọn lựa theo Chúa không dễ dàng | Cha Phạm Quang Hồng & Hậu Quả Bi Đát Của Những Kẻ Kiêu Căng – Lm Phạm Tĩnh

Quyết liệt chọn lựa theo Chúa không dễ dàng | Cha Phạm Quang Hồng

Hậu Quả Bi Đát Của Những Kẻ Kiêu Căng – Lm Phạm Tĩnh |Công Giáo Yêu Thương

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.