Thương Và Ghét- BẠN VÀ TÔI – CHÚNG TA ĐANG Ở TRẠNG THÁI NÀO?

May be an image of coffee cup and text

Van Pham

BẠN VÀ TÔI – CHÚNG TA ĐANG Ở TRẠNG THÁI NÀO?

***

Thương Và Ghét

* Khi chúng ta im lặng,

– Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta biết lắng nghe,

– Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta khinh người.

* Khi chúng ta nói,

– Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta biết chia sẻ,

– Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta nói nhiều.

* Khi chúng ta nói về những điều to lớn,

– Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta đang truyền cho họ cảm hứng.

– Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta đang “nổ”.

* Khi chúng ta nói về những điều rất đời thường,

– Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta giản dị,

– Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta tầm thường.

* Khi chúng ta hy sinh,

– Những người yêu thương chúng ta sẽ nói “cảm ơn”,

– Những kẻ ghét chúng ta sẽ nói “đạo đức giả”.

* Khi chúng ta sống thật,

– Những người yêu thương chúng ta sẽ tha thứ và yêu thương chúng ta nhiều hơn,

– Những kẻ ghét chúng ta sẽ lại càng căm ghét chúng ta hơn.

* Vậy chúng ta:

– Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình.

– Hãy sống với chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta.

– Đừng cố uốn mình theo ”những con mắt trần gian”, đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa.

“Khi thương nước đục cũng trong,

Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ. “

Mà đôi khi chính chúng ta cũng có thể là người có lòng thương, lòng ghét đấy!