Vắn tắt nền chính trị nước Mỹ

Vắn tắt nền chính trị nước Mỹ

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Nước Mỹ là một nước tự do, dân chủ, có báo chí hoàn toàn tự do. Có tam quyền phân lập: hành pháp, tư pháp và lập pháp. Quốc hội có hai viện: Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. Mỗi tiểu bang cũng có thượng viện và hạ viện của tiểu bang.

Nước Mỹ chấp nhận đa đảng.  Hiện nay ở Mỹ có hai đảng chính là đảng Dân Chủ và đảng Cộng hoà, còn một số đảng nhỏ nữa như đảng xanh v.v…

Ai thích theo đảng nào thì theo không bị ép buộc. Lúc trước theo Cộng Hoà rồi chán, không thích, lại qua đảng Dân Chủ hay ngược lại, cũng như người dân có quyền không theo đảng nào. Ở nước Mỹ không có ngụy Dân chủ hay ngụy Cộng Hoà. Thông thường một đảng cầm quyền trong 8 năm hay 4 năm thì đảng đối lập lên thay thông qua cuộc bầu cử.

Hiện nay ở Thượng viện số đại biểu của đảng Cộng Hòa có 50 và đại biểu của đảng Dân chủ cũng 50, số đại biểu ngang ngữa nhau.

Còn ở Hạ nghị viện liên bang có 435 đại biểu, hiện nay số Đại biểu của đảng Dân Chủ nhiều hơn đảng Cộng Hoà, khoảng chừng 11, 12 đại biểu, là một đa số mỏng manh.

Từ ngày qua Mỹ tôi luôn luôn ủng hộ đảng Cộng hoà.

Năm 2016 và 2020 tôi đều bầu cho đảng Cộng Hoà tức là bầu cho Tổng thống Trump vì yếu tố chống Trung quốc. Ngược lại các con cháu tôi lại bầu cho đảng Dân Chủ vì cho rằng Trump không phải là người “good job”, và đảng Dân Chủ lo cho người da màu trong đó có người Viêt Nam. Trong một gia đình ở Mỹ có khi chồng là Cộng Hoà, vợ là Dân chủ, cha là Dân chủ con là Cộng Hoà là bình thường. Ai thích đảng nào thì bầu cho đảng đó. Trong gia đình vẫn hoà thuận, vui vẻ với nhau dầu ý kiến, quan điểm lập trường kh ác nhau.

Nhưng kỳ này Tổng Thống Trump thua ở phiếu phổ thông lẫn phiếu cư tri đoàn. (Joe Biden 306, Trump 232). Tổng thống Trump không chấp nhận kết quả này và tố cáo bầu cử gian lận, rồi thưa gởi ở các toà án và ở Tối cao Pháp Viện tất cả 60 đơn, nhưng bị bác hết 59.

Rồi ngày 06-01-2021 vừa qua, khi quốc hội lưỡng viện làm việc xác nhận kết quả bầu cử thì các Nhóm theo ông Trump như Proud Boys …tràn vào quốc hội làm cho quốc hội phải ngưng họp một thời gian. Trong cuộc xung đột đó, kết quả có 5 người chết, trong đó có một cảnh sát viên của quốc hội. Các người tấn công vào quốc hội đang bị truy lùng và bị bắt.

Ở Mỹ, bây giờ mọi sự đều đã xong, đều trở lại sinh hoạt bình thường, chờ 4 năm nữa lại có bầu cử Tổng Thống.

tháng 01/2021

Phùng Văn Phụng

 Xem thêm:

Giải thích đơn giản về hệ thống chính trị Mỹ (BBC)

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53736930

 Biden đạt 306 phiếu đại cử tri, sẽ là tổng thống 46

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/dai-cu-tri-bau-tong-thong-my/

Đinh Quang Anh Thái – Thuyết Âm Mưu: Sự Thật và Dối Trá

https://www.youtube.com/watch?v=ulPUKbYzoag