Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận / Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 tập 1/6

Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận / Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 tập 1/6

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, Về Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.