Chuyên mục lưu trữ: LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM

Lời Chúa trong Thánh Kinh để suy ngẫm

Lời Chúa để suy ngẫm Chúa Nhật này 25-09

Ông Abraham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm Chúa Nhật này 25-09

Lời Chúa để suy ngẫm Chúa nhật tuần này (18-09)

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm Chúa nhật tuần này (18-09)

Lời Chúa Chúa nhật tuần này

CHÚA NHẬT XXIV TN – Năm C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-10) ​Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa Chúa nhật tuần này

“Trời có mây cao với gió thanh,

Suy Tư Tin Mừng Tuần thứ 22 thường niên năm C 28/8/2016 Tin Mừng: (Lc 14: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở “Trời có mây cao với gió thanh,

Bao hương thơm trong lời nguyện chiều nay,

Suy Tư Tin Mừng Tuần thứ 21 thường niên năm C 21/8/2016 Tin Mừng (Lc 13: 22-30) Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Bao hương thơm trong lời nguyện chiều nay,

Lời Chúa để suy ngẫm

Tin Mừng (Lc 12: 13-21) Chúa nhật 31-07 Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

tin mừng Phúc Âm cho Chúa Nhật ngày mai.   CHÚA NHẬT XVI TN – Năm C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 38-42) Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Tin Mừng (Lc 10: 25-37)

Tin Mừng (Lc 10: 25-37) Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Người đáp: “Trong Luật đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Mừng (Lc 10: 25-37)

Lời Chúa để suy ngẫm (Chúa nhật 3-07-2016)

Tin Mừng (Lc 10: 1-1. 17-20) Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm (Chúa nhật 3-07-2016)

Lời Chúa ( Chúa nhật 13 thường niên)

Tin Mừng (Lc 9: 51-62) Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa ( Chúa nhật 13 thường niên)

Lời Chúa để suy ngẫm

Tin Mừng (Lc 9: 18-24) Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm

Lời Chúa để suy ngẫm

Tin Mừng: (Lc 7: 36-8:3) Một hôm, Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm

Lời Chúa để suy ngẫm

CHÚA NHẬT X TN – Năm C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7, 11-17) Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm

Chúa Nhật Lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô

Chúa Nhật Lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 11b – 17) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật Lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô

Lời Chúa để suy ngẫm

                                  A Meditation Of The day! facebook Peter Nguyen

Đăng tải tại LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa để suy ngẫm