Chuyên mục lưu trữ: PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG

DVD hay Phim ảnh

Sẵn sàng sống trọn nén bạc Chúa trao – Cha Phạm Quang Hồng

Sẵn sàng sống trọn nén bạc Chúa trao – Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở Sẵn sàng sống trọn nén bạc Chúa trao – Cha Phạm Quang Hồng

BA CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI MỘT KIẾP NGƯỜI – Lm Phạm Tĩnh

BA CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI MỘT KIẾP NGƯỜI – Lm Phạm Tĩnh

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở BA CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI MỘT KIẾP NGƯỜI – Lm Phạm Tĩnh

Giêrusalem Tự Hủy hay Cứu Độ – Cha Phạm Quang Hồng

Giêrusalem Tự Hủy hay Cứu Độ – Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở Giêrusalem Tự Hủy hay Cứu Độ – Cha Phạm Quang Hồng

Dấu chỉ của thời đại đâu dễ nhận ra – Cha Phạm Quang Hồng

Dấu chỉ của thời đại đâu dễ nhận ra – Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở Dấu chỉ của thời đại đâu dễ nhận ra – Cha Phạm Quang Hồng

Học ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ thiên đàng – Cha Phạm Quang Hồng

Học ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ thiên đàng – Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở Học ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ thiên đàng – Cha Phạm Quang Hồng

QUÀ TẶNG QUÍ GIÁ NHẤT-14 Câu Chuyện Cuộc Sống

QUÀ TẶNG QUÍ GIÁ NHẤT | 14 Câu Chuyện Cuộc Sống

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở QUÀ TẶNG QUÍ GIÁ NHẤT-14 Câu Chuyện Cuộc Sống

VFC – Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông

VFC – Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông Phim tài liệu bằng song ngữ Anh-Việt Trích từ bộ phim nhiều tập “Cộng Sản Trên Đất Việt” Vietnam Film Club

Đăng tải tại CHÍNH TRỊ, PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở VFC – Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông

MA QUỶ CÓ THẬT KHÔNG? Lm Phạm Tĩnh

MA QUỶ CÓ THẬT KHÔNG? Lm Phạm Tĩnh Giải Đáp Những Thắc Mắc Thiết Thực

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở MA QUỶ CÓ THẬT KHÔNG? Lm Phạm Tĩnh

SAU KHI CHẾT LINH HỒN ĐI VỀ ĐÂU? | Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy

SAU KHI CHẾT LINH HỒN ĐI VỀ ĐÂU? | Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy Giải Đáp Thắc Mắc Thiết Thực

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở SAU KHI CHẾT LINH HỒN ĐI VỀ ĐÂU? | Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy

Bài Giảng THỨC TỈNH Hàng Triệu Người CÔNG GIÁO – Lm Phạm Tĩnh

Bài Giảng THỨC TỈNH Hàng Triệu Người CÔNG GIÁO – Lm Phạm Tĩnh

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giảng THỨC TỈNH Hàng Triệu Người CÔNG GIÁO – Lm Phạm Tĩnh

Lòng trung thành để chuẩn bị ngày Chúa đến – Cha Phạm Quang Hồng

Lòng trung thành để chuẩn bị ngày Chúa đến – Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở Lòng trung thành để chuẩn bị ngày Chúa đến – Cha Phạm Quang Hồng

SẼ CÓ NGÀY TẬN THẾ – Lm Phạm Tĩnh

SẼ CÓ NGÀY TẬN THẾ – Lm Phạm Tĩnh

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở SẼ CÓ NGÀY TẬN THẾ – Lm Phạm Tĩnh

CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI – Lm Phạm Tĩnh

CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI – Lm Phạm Tĩnh

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI – Lm Phạm Tĩnh

Vì Sao HÔN NHÂN Ngày Càng Nguội Lạnh – Cha Nguyễn Khắc Hy & Trọng lượng bên trong – Cha Phạm Quang Hồng

Vì Sao HÔN NHÂN Ngày Càng Nguội Lạnh – Cha Nguyễn Khắc Hy Trọng lượng bên trong – Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại GIA ĐÌNH, PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì Sao HÔN NHÂN Ngày Càng Nguội Lạnh – Cha Nguyễn Khắc Hy & Trọng lượng bên trong – Cha Phạm Quang Hồng

ĐỜI THÌ ĐẸP NHƯNG NGƯỜI CHƠI KHÔNG ĐẸP – Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy

ĐỜI THÌ ĐẸP NHƯNG NGƯỜI CHƠI KHÔNG ĐẸP | Bài Giảng Để Đời Của Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy

Đăng tải tại PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỜI THÌ ĐẸP NHƯNG NGƯỜI CHƠI KHÔNG ĐẸP – Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy