Chuyên mục lưu trữ: PHIM ẢNH DVD

DVD hay Phim ảnh

Phỏng vấn Cha Phạm Quang Hồng và Cha Vũ Thế Toàn

Phỏng vấn Cha Phạm Quang Hồng và Cha Vũ Thế Toàn tại bàn VaticanNew trong đại hội thánh mẫu Missouri

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

GDTM – Thứ Bảy ngày 13/7/2019

Mời xem và nghe, rồi suy nghĩ: GDTM – Thứ Bảy sau Chúa nhật XIV Mùa TN năm C, ngày 13/7/2019 GDTM – Chúa nhật XV Mùa TN năm C, ngày 13/7/2019  

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

Tử Đạo Ở Thế Kỷ-21- Lm. Michael Phạm Quang Hồng.

Tử Đạo Ở Thế Kỷ-21- Lm. Michael Phạm Quang Hồng.

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Bài giảng của Cha Trần Đình Long ngày 25/5/2019

GDTM – Thứ Bảy sau Chúa nhật V Mùa Phục sinh năm C, ngày 25/5/2019 GDTM – Chúa nhật VI Mùa Phục sinh năm C, ngày 25/5/2019

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Tình Yêu-Đề Tài Muôn Thuở-Ngọt Ngào Đem Tới, Vô Hình Mang Theo-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Tình Yêu-Đề Tài Muôn Thuở-Ngọt Ngào Đem Tới, Vô Hình Mang Theo-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Bài giảng Chúa nhật ngày 19/05/2019

GDTM – Chúa nhật V Mùa Phục Sinh năm C, ngày 19/05/2019

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Bình an không đến từ bên ngoài mà từ trong chính con người của chúng ta

Bình an không đến từ bên ngoài mà từ trong chính con người của chúng ta-Cha Phạm Quang Hồng

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Cô ấy là người vợ mạnh mẽ, người mẹ tuyệt vời…

Cô ấy là người vợ mạnh mẽ, người mẹ tuyệt vời…

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Thứ Bảy, Ngày 11/5/2019 (Cha Trần Đình Long)

GDTM – Thứ Bảy sau Chúa nhật III Mùa Phục Sinh năm C, Ngày 11/5/2019

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

2012 Acrobatic Worlds – LAKE BUENA VISTA, USA – Women’s Group Final

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Khoảng 150 anh em bỏ được xì ke, ma túy nhờ Lòng Thương Xót của Chúa

Mời xem để biết phép lạ đã xảy ra, khoảng 150 anh em bỏ được xì ke, ma túy nhờ Lòng Thương Xót của Chúa GDTM – Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Lễ 15g00, ngày 28/4/2019

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, ngày 27/4/2019

GDTM – Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, ngày 27/4/2019

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

GDTM – Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

GDTM – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi

Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Lòng Thương Xót

GDTM – Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Lòng Thương Xót

Đăng tải tại PHIM ẢNH DVD | Để lại phản hồi