Đoàn Trống Thiên Ân – Đại Hội Toàn Cầu kỳ IX (2023)

Đoàn Trống Thiên Ân – Đại Hội Toàn Cầu kỳ IX (2023) – Hội Ái Hữu CHS Bưởi-Chu Văn An Nam California

Kính mời xem màn trình diễn dài 16 phút 02 của các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại trong Đoàn Trống Thiên Ân trong chương trình Đêm Gala Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 9 của Hội Bưởi-CVA nam California, Chủ Nhật 27-8-2023 tại Anaheim Marriott Suites Hotel. Video này do CVA Việt Phạm thực hiện.