Sở Di Trú cảnh báo lừa đảo dịch vụ bảo lãnh, thẻ xanh, lao động…


Sở Di Trú cảnh báo lừa đảo dịch vụ bảo lãnh, thẻ xanh, lao động…

Trong 10 năm qua, thỉnh thoảng có những âm mưu lừa đảo về di trú trong cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hình thức lừa đảo này tăng đột biến. Có công ty quảng cáo là nếu đưa $10,000, họ sẽ giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.