Sự giận dữ

Cánh đàn ông vũ phu nên nghe bài giảng này | Bài giảng đáng nghe của Lm. Phạm Tĩnh

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.