Chúa Đã Sống Lại Rồi!

Chúa Đã Sống Lại Rồi!

Tuyết Mai

04-02-2010

Chúa đã sống lại rồi! Alleluia

Chúa đã sống lại rồi! Alleluia

Ngài đã từ cõi chết sống lại

Ngài đã thắng tử thần

Ngài trở nên sáng láng vinh quang

Người của Ngài phủ đầy hào quang

 

Ôi! Vui mừng thay vì Ngài thật là

Đấng Cứu Độ của muôn dân

Ôi! Hạnh phúc lắm thay vì từ nay

Ngài là nguồn hy vọng

Cho nhân loại trần thế

Vì Ngài thật là Con Chúa Trời

Vì Ngài thật là Vua

 

Ngài là Vua trên các Vua

Ngài là Chúa trên các Chúa

Nhân loại bái phục Ngài

Là Vua muôn đời

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=mt32q3L2M04

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.