LỄ MẸ THIÊN CHÚA ĐẦU NĂM

LỄ MẸ THIÊN CHÚA ĐẦU NĂM

 Tuyết Mai

Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa! Nhân trần chúng con chỉ là giống người vô dụng, chẳng hữu ích chẳng có gì cho người. Mà ngày ngày chỉ ngồi lê đôi mách, nói hành nói xấu để gia đình người ta bị rạn nứt, bị khổ đau và bị tan nát. Vì những lời không nói có, có nói không của chúng con; cùng gieo biết bao nhiêu họa đến cho người nhưng miệng thì luôn dẻo quẹo thân thưa: “Lạy Chúa, chúng con luôn yêu Chúa” rồi dám mở miệng xin những thứ chỉ làm hại thân. Bụng thì rỗng tuếch, tâm thì không thì làm sao Chúa thương tình mà ban ơn cho chứ?.

Ấy thế mà Thiên Chúa Người vẫn cứ yêu thương con người chúng con, phải không thưa Mẹ? Chúa ban cho hết thảy chúng con có đôi mắt nhưng cũng giống như không. Bởi thấy mà làm ngơ, làm lờ, giả mù nhìn chỗ khác. Chúa ban cho đôi tai rất thính nhưng chỉ ngóng nghe những chuyện riêng của người vì tánh thích tò mò muốn biết và để có chuyện mới cho ngày mới vì hình như những chuyện đau khổ của người lại làm nguồn vui cho mình thì phải … nếu không thì ăn sẽ không ngon và ngủ sẽ không yên.

Chúa ban cho chúng con có cái miệng thật là xinh xắn ấy thế mà một lời cảm tạ Thiên Chúa cũng không có. Một lời yêu thương cho người thân thương trong gia đình cũng hà tiện nhưng lại thích nghe người nhà hay người ngoài mở miệng khen nịnh thì thích lắm, mà chẳng mảy may biết những lời khen ấy chỉ là giả dối thôi. Còn lấy lời lành mà khuyên người ư! Thì càng hiếm họa lắm mới nghe. Chỉ giỏi tám chuyện từ trong nhà cho đến ngoài công sở thì hình như ai cũng giành nhất. Thế thì thưa Mẹ làm sao mà Mẹ lại không khóc ra huyết lệ chứ?. Thế thì làm sao mà Chúa Giêsu hằng ngày không bị loài người cứ tiếp tục đóng đinh cho nát người ra chứ?.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con ơi! Thử tưởng tượng mà xem nếu chúng con không có Mẹ để hằng ngày được Mẹ cứu giúp, để được Mẹ gìn giữ xác hồn, để khuyên nhủ trong việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi là khí cụ duy nhất và hữu hiệu nhất mà Mẹ trao ban cho chúng con. Để mỗi khi đọc lên thì mọi cám dỗ, mọi sự dữ và mọi sự tối tăm sẽ xa tránh chúng con. Hay khi chúng con đọc kinh Mân Côi thì nhất thời tất cả chúng quỷ cha con chúng nó đều trốn sâu dưới Hỏa Ngục vì lời kinh khen Mẹ Maria làm cho chúng nhức nhối lắm, phải không thưa Mẹ?.

Vì thế mà chúng con hết thảy hằng ngày rất biết ơn và cảm tạ Mẹ Maria và chỉ biết chạy đến Mẹ để xin Mẹ khẩn cầu cùng Thiên Chúa chậm giận mà đừng trừng phạt chúng con theo tội của chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa mà ban cho chúng con được bình an và được sửa đổi để sống theo Thánh Ý Chúa cách thánh thiện hơn, hướng về Chúa hơn và được Thiên Chúa thương yêu ban cho Nước Trời ở ngày sau hết. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

1 tháng 1, 2019